Efteruddannelse

Efteruddannelse

HD 2. del
Diplomuddannelse i Andetsprogsdidaktik
Diplomuddannelse i Arktisk Specialsygepleje
Diplomuddannelse i Dansk som Andetsprog
Diplomuddannelse i Engelsk
Diplomuddannelse i Evaluering, Læring & Udviklingsarbejde
Diplomuddannelse i Fælles Pædagogik
Diplomuddannelse i Ledelse
Diplomuddannelse i Specialpædagogik
Master Program in Nature and Health Science
Masteruddannelse i Almen Pædagogik
Masteruddannelse i Matematikkens Didaktik
Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje
Specialuddannelse for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje
Enkeltfag
HD enkeltfag i Erhvervsøkonomisk metode
Decentral Socialrådgiveruddannelse
Institut for Læring kursuskatalog